Obowiązkowy moduł w agregacie

Jako prądnicę traktujemy moduł, w którego skład wchodzi stojan oraz wirnik. To właśnie te elementy są odpowiedzialne za przekształcanie ruchu obrotowego w napięcie zmienne. Stąd też prosty wniosek, iż prądnica w agregacie prądotwórczym jest generatorem prądu. Bardzo często porównuje się wspomniany moduł do alternatora znajdującego się w konstrukcji samochodu. Warto jednak zauważyć, że w przypadku prądnicy za napęd odpowiedzialny jest wał pędny.

Schemat działania prądnicy

Najprostszą postać tego podzespołu jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie, będziemy do tego potrzebować pętli wykonanej z metalowego drutu oraz magnesu. Wskutek przesuwania się po obwodzie pętli pole elektromagnetycznego wytwarza się dodatni i ujemny biegun magnesu. Na tej samej zasadzie działa prądnica w agregatach prądotwórczych, lecz technologia ta uległa innowacjom, dzięki którym zwiększona została wydajność, moc i niezawodność urządzeń.

Budowa stojana i wirnika

Cewki odpowiadające za indukcję napięcia zmiennego, czyli też generowania prądu zmiennego są nawinięte na stojan. Ilość uzwojeń warunkuje czy dane urządzenie to agregat prądotwórczy jednofazowy czy trójfazowy. Z kolei wirnik jest magnetycznym rdzeniem, który umiejscowiony jest na wale. Głównym zadaniem tego komponentu jest wytwarzanie pola magnetycznego, które zostanie zmienione w strumień pola przenikającego bezpośrednio do cewki. W ramach tych procesów dochodzi do zjawiska indukcji elektromagnetycznej.